Cwrs Gwybodaeth am ddim

Ydych chi'n adnabod rhywun sy'n byw â Dementia? Hoffech ddysgu mwy am:

  • Beth yw dementia
  • Newidiadau i'r ymennydd ac effeithiau y gallai eu cael ar yr unigolyn
  • Mater cyfreithiol/Pŵer parhaol twrnai/Gwneud ewyllys
  • Cynllunio gofal ymlaen llaw
  • Ffordd iach o fyw
  • Byw'n dda ac yn ddiogel gartref
  • Hawliau ariannol
  • Pwysigrwydd iechyd corfforol
  • A llawer mwy o gyngor a chefnogaeth

Cwrs gwybodaeth AM DDIM a hwylusir gan weithwyr proffesiynol y GIG sy'n arbenigo mewn gofal dementia, gyda siaradwyr gwadd o fewn y GIG, y Gwasanaethau Brys, Gofal Cymdeithasol a sefydliadau Trydydd Parti. Mae lleoliadau lleol, Cyrsiau wyneb yn wyneb a Chyrsiau Tu Allan i oriau ar-lein ar gael.

Ffoniwch Dîm MECS ar 01495 768627 neu anfonwch e-bost at wybodaeth ar gyfer eich ardal leol Neu siaradwch fel arall â gweithiwr iechyd neu ofal cymdeithasol proffesiynol i gael eich cyfeirio.